คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

รายละเอียด

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
บุคลากร 6

บุคลากร 6

รายละเอียด

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

ราคา 460 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานพัสดุ 6

พนักงานพัสดุ 6

รายละเอียด

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

กระทรวงคมนาคม

ราคา 520 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 630 บาท
สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 470 บาท
สั่งซื้อ
นิติกรปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

รายละเอียด

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราคา 670 บาท
สั่งซื้อ
นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ

กรมสรรพากร

กระทรวงการคลัง

ราคา 570 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 540 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan