นักจัดการความรู้ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

340
สั่งซื้อ

นิติกร ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

570
สั่งซื้อ

นักบริหารทรัพยากรบุคคล ระดับ 3 และ นักส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

320
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป ระดับ 3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

490
สั่งซื้อ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

540
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมศุลกากร

540
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กรมศุลกากร

520
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

570
สั่งซื้อ

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

540
สั่งซื้อ

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

220
สั่งซื้อ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

360
สั่งซื้อ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

260
สั่งซื้อ

jobsobrajakan