นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ราคา 480

สั่งซื้อ

jobsobrajakan