นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป)

กรมประชาสัมพันธ์

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 340

สั่งซื้อ

jobsobrajakan