กรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 20  อัตรา
6. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 7อัตรา
8. นักบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
11. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
13. นักวิซาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
14. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7อัตรา
15. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1อัตรา
16. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
17. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
18. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
19. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
20. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
21. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 17 - 28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan