ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
2) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 14 อัตรา
3) นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
4) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
5) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
6) นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 22 อัตรา
8) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา

การรับสมัคร
1. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://thai-mecc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศ

jobsobrajakan