กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1) นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
3) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
4) นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
5) นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
6) วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
7) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8) นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน จำนวน 2 อัตรา
10) เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
11) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 19 อัตรา
12) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
13) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
14) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
15) นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
16) เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
17) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
18) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 21 พฤษาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/job

รายละเอียดเพิ่มเติม
     - ไฟล์ประกาศรับสมัคร

jobsobrajakan