กรมประมงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมประมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรโยธา  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

3. นักวิชาการช่างศิลป์  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 3 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

5. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

6. พนักงานห้องทดลอง จำนวน 2 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

7. เจ้าพนักงานสื่อสาร  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

8. นายท้ายเรือกลลำน้ำ  ชั้น 1  จำนวน 1 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

9. ช่างเครื่องเรือจักรยนต์ ชั้น 1  จำนวน 2 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมประมงเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 13 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร

คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

jobsobrajakan