กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร


1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 6 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

4. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

5. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 5 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

9. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)

10. โภชนากรปฏิบัติงาน  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    (รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศประกาศ)


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 - 29 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan