สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 6 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
    - เป็นผู้มีความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
    - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
    

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 30 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tpso.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

jobsobrajakan