สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2. พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 3 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

3. พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มีทักษะการเขียน การพูด ภาษาต่างประเทศ เป็นอย่างดี

4. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 2 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

5. พนักงานจัดงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

6. เจ้าหน้าที่เทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://job.moe.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัคร
 

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

jobsobrajakan