สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 8 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรอง ในทุกสาขา


รายละเอียดเพิ่มเติม
1. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://oncb.thaijobjob.com

รายละเอียเพิ่มเติม
-ไฟล์ประกาศ
 

คู่มือเตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไป

กรมควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

jobsobrajakan