สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
    -ได้รับวุฒิปริญญาตรทุกสาขา 

การรับสมัคร
1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์  https://opsmoac.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศ

คู่มือเตรียมสอบ

นิติกรปฏิบัติการ

กรมราชทัณฑ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

jobsobrajakan