กรมการค้าภายในเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัคร
1. กรมการค้าภายในเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 28 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dit.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บุคลากร 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

พนักงานพัสดุ 6

การรถไฟแห่งประเทศไทย

นิติกรปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

jobsobrajakan