คู่มือเตรียมสอบ

นักวิชาการประกันสังคม

นักวิชาการประกันสังคม

รายละเอียด

นักวิชาการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน

ราคา 290 บาท
สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

รายละเอียด

นักทรัพยากรบุคคลปฏฺิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ราคา 460 บาท
สั่งซื้อ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ราคา 580 บาท
สั่งซื้อ
นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักสืบสวนคดีทุจริตปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

ราคา 430 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

รายละเอียด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 690 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 610 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 630 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan