คู่มือเตรียมสอบ

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียด

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 480 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการพัสดุ

นักวิชาการพัสดุ

รายละเอียด

นักวิชาการพัสดุ

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 590 บาท
สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

นักทรัพยากรบุคคล

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 530 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการยุติธรรม

นักวิชาการยุติธรรม

รายละเอียด

นักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 440 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมบังคับคดี

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 480 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมบังคับคดี

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 410 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมบังคับคดี

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 370 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

รายละเอียด

นักวิชาการเงินและบัญชี

กรมบังคับคดี

กระทรวงยุติธรรม

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan