คู่มือเตรียมสอบ

รอง สว. (สอบสวน)

รอง สว. (สอบสวน)

รายละเอียด

รอง สว. (สอบสวน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 420 บาท
สั่งซื้อ
อาสาพัฒนา (อสพ.)

อาสาพัฒนา (อสพ.)

รายละเอียด

อาสาพัฒนา (อสพ.)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 310 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานธุรการ

พนักงานธุรการ

รายละเอียด

พนักงานธุรการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 410 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมศิลปากร

กระทรวงวัฒนธรรม

ราคา 320 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

กรมพัฒนาที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราคา 510 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข

ราคา 590 บาท
สั่งซื้อ
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

รายละเอียด

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 410 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan