คู่มือเตรียมสอบ

นายสิบตำรวจ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

นายสิบตำรวจ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

รายละเอียด

นายสิบตำรวจ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี

ราคา 490 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานทรัพยากรบุคคล

พนักงานทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

พนักงานทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 580 บาท
สั่งซื้อ
นิติกร

นิติกร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน

ราคา 330 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ราคา 450 บาท
สั่งซื้อ
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียด

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย

ราคา 640 บาท
สั่งซื้อ
นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

รายละเอียด

นักจัดการงานทั่วไป

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราคา 330 บาท
สั่งซื้อ
นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

รายละเอียด

นักทรัพยากรบุคคล

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราคา 330 บาท
สั่งซื้อ
เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียด

เจ้าพนักงานธุรการ

กรมอุตุนิยมวิทยา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราคา 410 บาท
สั่งซื้อ

jobsobrajakan