กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนฯ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ส่วนกลาง)
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
3. นิติกร จำนวน 7 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคม จำนวน 8 อัตรา
6. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
9. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 10 - 16 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dep.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม

Navigation

jobsobrajakan.com

Social Links